TERMES i CONDICIONS

1. Introducció

Benvingut a l'aplicació NoWasteYesTaste, propietat de Juli Moa Sanchez, amb número NRT: 106743R, (CEO), el domicili està situat al C / Dels Vilars, Ed. Santa Margarida, Bloc C, 4t 1era, Escaldes-Engordany, Andorra.

1.1 L'Objecte

L'objecte d'NWYT és crear una plataforma (aplicació mòbil) on Restaurants, Supermercats, establiments alimentaris, (ara en endavant "Establiments") etc puguin vendre el seu excedent de menjar, creant consciència sobre el malbaratament d'aliments.

 

Els Establiments vendran a l'aplicació l'excedent de menjar (d'ara en endavant "Producte") sense especificar el producte que és ja que no és possible saber abans de donar el servei o de la venda d'ell mateix quin aliment sobrarà, afegint així el factor sorpresa.

 

Oferim un sistema que permet a l'usuari final, el client (d'ara en endavant "User") comunicar les seves comandes d'aliments excedents ( "Productes") realitzant la reserva a les botigues d'aliments, restaurants, supermercats, fleques, hotels, estacions de servei, etc. ( "Establiments") que es mostren a la nostra plataforma.

El contracte legal per al subministrament i la compra dels productes s'estableix entre el User i la botiga corresponent. NWYT no té control sobre les accions o omissions de qualsevol de les botigues.

Aquests termes i condicions ("Termes") estipulats per No Waste Yes Taste ("NWYT") s'apliquen a qualsevol reserva i venda dels Productes als Users realitzada mitjançant l'aplicació NWYT ( "Plataforma").

Un cop es realitza la reserva (veure més endavant), el User accepta els presents Termes i, per tant, el User haurà de revisar els Termes exhaustivament abans de realitzar una comanda a la Plataforma.

Les polítiques de privacitat i de cookies de NWYT, disponibles en tot moment a la Plataforma, seran part integrant dels presents Termes i hauran d'acceptar-les automàticament amb l'acceptació dels mateixos.

Qualsevol correspondència amb NWYT es remetrà a la següent adreça de correu electrònic: info@nowasteyestaste.com

NWYT es compromet a que la plataforma estigui disponible les vint-i-quatre (24) hores del dia. No obstant això, a causa de les casuístiques d'Internet, NWYT no pot garantir la disponibilitat 24 hores al dia ni l'absència d'errors de transmissió. L'accés a la plataforma pot arribar a ser suspès o restringit per tal de dur a terme treballs de reparació, manteniment o millores. NWYT tractarà de limitar la freqüència i la durada d'aquestes interrupcions o restriccions, i de fer-ho en hores de poca demanda.

Al realitzar una comanda a la Plataforma, el User confirma que:

 • Realitza una compra per a fins personals

 • Té 18 anys d'edat i disposa d'una targeta de dèbit o crèdit vàlida o un altre mètode de pagament disponible per a les compres a la Plataforma.

 • El User accepta que tots els acords entre ell i NWYT seran guardats per NWYT durant un període de 5 anys o més, si així ho requereix la llei.   

Mitjançant l'acceptació d'aquests Termes, el User accedeix a rebre correus electrònics i SMS relatius a les seves comandes. Això és necessari per garantir que el User rep totes les notificacions i informacions necessàries relacionades amb la comanda. Així mateix, el User accepta rebre tots els avisos, notificacions i comunicacions per mitjans tecnològics, llevat que la llei requereixi enviar-lo per altres vies.

 

NWYT es reserva el dret de revisar i modificar els Termes ocasionalment, avisant a tots els afectats.

La compra del User estarà subjecte als Termes aplicables en el moment en què el User realitzi la compra, (veure clàusula 5). NWYT farà tots els esforços per informar l'User amb antelació de qualsevol incidència que pugui afectar al seu ús del servei, si el User no accepta els canvis, tindrà dret a rescindir el contracte.

2.Conceptes o idea de NWYT

Els Productes estan a disposició per a ser comprats a la Plataforma, i els Users podran adquirir els mateixos mitjançant una acció de "salvar aliments" (veure més endavant) a la Plataforma.

Els Productes quedaran seran adquirits pel User quan NWYT ho confirmi per mitjà d'una "Confirmació de compra o Saved Food" (veure punt 9).

Un cop el User adquireixi el Producte, i l'Establiment accepti la compra, el User es compromet a estar present a l'Establiment en el moment de la recollida (veure més endavant el punt 9) i, al seu torn, l'Establiment es compromet a oferir el Producte per a la seva venda, d'acord amb el que s'especifica en els presents Termes. Ambdues parts tindran dret de cancel·lació segons es preveu més endavant.

NWYT gestiona únicament el cobrament dels Productes a la Plataforma en nom d'un establiment, sense haver-hi cap relació contractual entre NWYT i el User en relació amb els productes o la venda dels mateixos. NWYT no té cap responsabilitat respecte als Productes o de compliment del contracte entre l'Establiment i el User.

NWYT únicament cobra el preu de compra (segons es veu més endavant) pels Productes en nom de l'Establiment i per tant només actua com a gestor de pagaments en nom de l'establiment.

 

 

3. Contacte i atenció al cliente de NWYT 

 

No Waste Yes Taste con oficina en Escaldes-Engordany 

 

C/Dels Vilars, Ed, Santa Margarida, Bloc C, 4t 1era

 

AD700, ANDORRA

 

Número de telèfon a Andorra: +376 665645 / +376 328727

 

Direcció de corru electrònic: info@nowasteyestaste.com

 

 

4. Productes

 

NWYT es limita a establir un contracte entre el User de l'aplicació (ara en endavant "User") i l'Establiment i NWYT en cap cas assumeix cap responsabilitat pel que fa als Productes o el compliment d'aquest contracte entre l'Establiment i el User .

NWYT no realitza ni participa, en cap cas, en la fabricació, venda, compra, emmagatzematge, preparació, producció, processament, etiquetatge, envasament, lliurament o manipulació dels Productes. NWYT no assumeix cap responsabilitat per compliment de les obligacions contractuals cap al User o els Productes, incloent la fabricació, venda, compra, emmagatzematge, preparació, producció, processament, etiquetatge, lliurament, qualitat, ingredients, al·lèrgens o manipulació dels productes, ni pel compliment de la legislació vigent, incloent pel que fa a l'anterior.

El User pot trobar una descripció i informació de cada un dels Productes en l'aplicació, en la fitxa de cada establiment.

 

No obstant, la descripció és purament il·lustrativa i únicament té el propòsit de proporcionar al User informació per avaluar els Productes seleccionats en l'aplicació abans de realitzar la compra. Hi pot haver casos en què l'aplicació no s'actualitzi i la gamma de productes, l'article emmagatzemat, etc., no es corresponguin al que indica l'aplicació. En aquests casos, NWYT no assumeix cap responsabilitat ja que els Establiments són les responsables de proporcionar informació sobre els Productes i de garantir que aquesta informació sigui precisa i estigui actualitzada. NWYT no assumeix aquesta responsabilitat. S'afegeix que el User sempre serà informat que els Productes poden contenir certs al·lèrgens en la descripció de cada establiment, i que haurà de confirmar directament amb l'Establiment la seva intolerància abans de realitzar la compra de l'Producte.

 

Si el User tingués qualsevol dubte sobre un advertiment relatiu als al·lèrgens, la composició d'un plat o qualsevol altra informació sobre els aliments, el User haurà de contactar directament amb l'Establiment abans de realitzar la comanda. La informació de contacte de l'Establiment apareixerà a la Plataforma. El User podrà en tot moment cancel·lar la reserva, en cas de ser per causa dels ingredients, els al·lèrgens o qualsevol altra informació relacionada amb l'etiquetat de l'Producte.

Qualsevol Producte adquirit prèvi a la seva compra mitjançant la Plataforma d'NWYT s'haurà de consumir immediatament després de la recollida i/o segons s'indiqui a l'etiqueta del producte o al mateix Establiment. NWYT no assumirà cap responsabilitat per les reaccions adverses que puguin patir els Users derivades dels Productes per la raó que sigui, incloent el consum contrari a l'etiqueta o a la informació indicada directament per l'Establiment.

NWYT no serà responsable ni estarà obligat per l'incompliment o el retard en el compliment de les obligacions relatives als Productes, incloent tot lo relatiu a la fabricació, venda, compra, emmagatzematge, elaboració, producció, processament, marcat, lliurament, qualitat, ingredients, al·lèrgens o tractament dels Productes.

 

 

5. Comanda dels Productes

 

Es pot trobar una llista dels Establiments a l'aplicació. Si el User ha permès que l'aplicació utilitzi els serveis de localització, l'aplicació farà un seguiment de la ubicació del User i mostrarà una llista d'Establiments prop del lloc on es trobi. Una vegada que el User hagi seleccionat l'Establiment i el Producte, podrà realitzar la seva compra fent clic a "comprar", "salvar", "tornar a salvar" o un botó similar. És important comprovar l'Establiment i el Producte abans de fer clic o seleccionar aquest botó. Una vegada que el User ho fa, NWYT comença a processar les comandes i no és possible corregir errors.

El subministrament dels productes a la Plataforma és només una invitació perquè el User realitzi la comanda.

 

Un cop rebuda la comanda, NWYT començarà a processar mitjançant l'enviament de la comanda a l'Establiment corresponent. NWYT notificarà el User que la comanda ha estat rebuda i que serà processada. Tingueu en compte que qualsevol pàgina de confirmació que el User pugui veure a la Plataforma es limita a indicar que la comanda ha estat rebuda i que serà processada i no vol dir que la comanda hagi estat acceptada per l'Establiment. Per tant, l'acord entre el User i l'Establiment no és definitiu fins que el User hagi rebut un factura a l'aplicació ( "Confirmació de Comanda").

A causa de la casuística del funcionament de l'Aplicació, NWYT o l'Establiment poden cancel·lar la comanda fins a 2 hores abans de l'hora de recollida en el cas que l'establiment no disposi d'excedent d'aliments. En aquest cas, el User rebrà una notificació de la cancel·lació per part de l'Establiment o de NWYT per correu electrònic i/o SMS sempre que el User hagi proporcionat la informació de contacte correcta a NWYT. En aquest cas, NWYT no cobrarà a l'User.

 

6. Confirmació de Comanda i factura

Després de realitzar la comanda, el User rebrà un Confirmació de la Comanda per correu electrònic i/o mitjançant la Plataforma. Això vol dir que la comanda ha estat acceptada (subjecte a cancel·lació tal com s'estableix en aquest document). El User ha de guardar la Confirmació de la Comanda. La Confirmació de la Comanda contindrà informació sobre la comanda realitzada pel User i el seu nom, adreça, informació de pagament, Productes demanats, preu, condicions de pagament, hora i lloc de recollida i un enllaç als Termes acceptats pel User.

7. Preu i disponibilitat

Tots els preus inclouen impostos legalment aplicables (IGI), però poden excloure qualsevol càrrec de l'administració per pagaments en línia, llevat que s'especifiqui el contrari. Qualsevol altre càrrec relacionat amb la comanda i el pagament serà calculat i anotat quan el User realitzi la seva comanda. Es poden originar errors en els preus indicats a la Plataforma.

Qualsevol valor dels Productes especificat a la Plataforma és un valor mínim respecte al valor que tindrien els Productes si no s'haguessin posat a la venda com a excedent d'aliments.

NWYT no pot oferir informació detallada sobre la disponibilitat d'un Producte, més enllà de la informació proporcionada a la Plataforma.

8. Condicions de pagament

 

El User de l'aplicació pot pagar gràcies a el sistema TPV virtual mitjançant targetes de dèbit i crèdit (VISA, Mastercard), així com mitjançant altres formes de pagament posades a disposició a la Plataforma NWYT.

Si s'utilitza una targeta de crèdit o dèbit, el User ha d'introduir el número de la targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat al realitzar una comanda (CVV). Abans d'afegir qualsevol informació de la targeta de crèdit, NWYT demanarà el consentiment de l'User per guardar la informació de la mateixa per a futures compres dins de l'Aplicació. El User podrà eliminar la informació guardada de les seves targetes de crèdit o dèbit mitjançant l'aplicació. NWYT només guardarà un token de seguretat per tramitar el seu pagament.

El proveïdor de serveis de pagament (Redsys) ha de recopilar la informació de pagament (targeta de crèdit o dèbit), ja que és obligatori per l'adequat compliment del contracte entre User i NWYT i per complir amb la legislació vigent (com les regulacions contra el blanqueig de capitals). En cas contrari, no podrà utilitzar la plataforma NWYT.

Un cop el User hagi realitzat la comanda, el cost dels Productes fixat per l'Establiment ("Preu de Compra") queda registrat al compte del User d'acord amb el mètode de pagament escollit ("Compte"). El preu de compra es carrega al compte de l'User després de la recollida dels Productes a l'Establiment en qüestió, un cop estigui validada per l'últim. NWYT pot corregir, modificar o reestructurar el procediment de pagament dels seus Users si ho considera necessari.

 

La Plataforma utilitza proveïdors de serveis de pagament conformes a PCI DSS. El pagament amb targeta de dèbit o targeta de crèdit a la plataforma és segur i està certificat per l'emissor de la targeta. Tots els pagaments es realitzen mitjançant una connexió a Internet xifrada.

Si es rebutja el mètode de pagament o targeta de crèdit de l'User quan pagui per una comanda, el User ha de verificar que la informació introduïda és correcta.

En alguns casos, NWYT pot rebre un codi d'error quan es rebutja el mètode de pagament o targeta de crèdit d'un User. El codi d'error fa que sigui possible identificar la causa de l'rebuig. NWYT pot informar al User mitjançant l'aplicació sobre el motiu pel qual s'ha rebutjat la seva targeta de crèdit o mètode de pagament, per tal de permetre que el User corregeixi l'error i pugui continuar amb el procés de compra dels productes.

Si el User ha corregit l'error i la targeta de crèdit segueix sent rebutjada, NWYT recomana que el User contacti amb el seu banc o sucursal bancària més propera.

Degut als procediments bancaris habituals, una vegada que el User ha realitzat una comanda que es pagui amb targeta de crèdit o de dèbit i el pagament hagi estat autoritzat, el banc o emissor de la targeta retindrà la quantitat total de la comanda. Si, posteriorment, la comanda és rebutjada per l'Establiment o es cancel·la per qualsevol altra raó, el banc o l'emissor de la targeta no transferirà els fons per al pagament de la comanda de NWYT i tindrà lloc la devolució a l'User mitjançant l'alliberament d'aquesta quantitat al compte bancari d'aquest últim. No obstant, això pot trigar fins a 10 dies laborables (o més, depenent de l'banc o emissor de la targeta de l'User), i NWYT no té autoritat per fer consultes al banc o a l'emissor de la targeta d'un User en qüestions relatives al pagament (únicament podrà fer-ho el User).

Mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions de Pagament, el User reconeix i accepta que NWYT no és responsable davant el User de res en relació amb l'anterior.

 

9. Recollida dels productes

 

Els Productes demanats mitjançant la Plataforma han de ser recollits pel User a l'adreça de recollida indicada. L'hora de recollida serà, generalment, un període de temps de 15-30 minuts, encara que pot ser més curt o més llarg. La descripció de l'Establiment i els detalls sobre quan i on poden ser recollits els Productes apareixeran en la Plataforma (abans de comprar el producte) i a la Confirmació de la Comanda. Si el User arriba a l'adreça de recepció abans de l'hora de recollida especificada, haurà d'esperar fora pel bé dels clients de la Botiga llevat que l'Establiment indiqui el contrari. Si el User arriba tard, l'Establiment pot haver tancat. Es demana als Users que siguin respectuosos amb la resta de clients i el personal de l'Establiment. Qualsevol comportament inacceptable pot donar lloc al fet que es prohibeixi l'accés del User a la Plataforma i a l'Establiment.

En el cas que el User no reculli la comanda a temps, l'Establiment té dret a vendre el Producte a un tercer, sense cap obligació envers el User, i NWYT té dret a cobrar el preu de la compra a l'User.

Quan el User reculli la seva comanda, haurà de mostrar la seva Confirmació de Comanda a l'aplicació NWYT als empleats de l'Establiment, després d'això, confirmarà la recepció/rebut i lliuraran els Productes sol·licitats. És responsabilitat de l'User assegurar-se que pot mostrar la Confirmació de la Comanda a l'aplicació en el moment de la recollida. El User s'ha d'assegurar que els productes i les quantitats lliurades corresponen a la seva comanda.

NWYT no és responsable de qualsevol incompliment o demora en el compliment de les obligacions relacionades amb els productes o serveis.

A més, NWYT no és responsable de qualsevol error o falta de compliment pel que fa als seus Serveis si aquesta decisió es deu a circumstàncies fora del control de NWYT. Aquestes circumstàncies inclouen, encara que no es limiten a elles, interrupcions en el funcionament de NWYT i/o de l'Establiment com a resultat de la legislació, actes de les autoritats estatals o públiques, actes de guerra, terrorisme, vagues, bloquejos físics, tancaments patronals i desastres naturals.

10. Dret de cancel·lació

 

Després del lliurament dels Productes, el User no tindrà dret a retornar la comanda. Com els Productes comprats pel User són peribles, el User no té dret a cancel·lar la comanda amb menys de 2 hores d'antelació a l'inici de l'hora de recollida.

No obstant això, el User pot cancel·lar la comanda dels Productes fins a 2 hores abans de l'inici de l'hora de recollida. La decisió d'utilitzar el dret de cancel·lació serà comunicada pel User a NWYT mitjançant l'aplicació. Si el User compleix amb l'anterior, el preu de compra serà retornat per NWYT.

Si no es compleix el límit de 2 hores, el User no tindrà dret a cancel·lar la comanda ni a rebre un reemborsament com es comenta en el primer paràgraf.

No obstant això, el User podrà cancel·lar la reserva fins a la recollida, si la cancel·lació fos per raons relacionades amb els ingredients, al·lèrgens o una altra informació de l'etiquetatge de l'Producte, sense cap càrrec per part de NWYT.

Degut a la casuística del funcionament de l'Aplicació, NWYT o l'Establiment poden cancel·lar la comanda fins a 2 hores abans de l'hora de recollida en el cas que l'establiment no disposi d'excedent d'aliments. En aquest cas, el User rebrà una notificació de la cancel·lació per part de l'establiment o de NWYT per correu electrònic, a la pròpia Aplicació i/o SMS sempre que el User hagi proporcionat la informació de contacte correcta a NWYT. En aquest cas, NWYT no cobrarà al User.

La decisió d'utilitzar el dret de cancel·lació haurà de ser comunicada pel User a NWYT mitjançant l'enllaç de cancel·lacions disponible a la Plataforma (apartat "Les meves Compres"). Si el User cancel·la la reserva fora dels supòsits previstos a dalt, el User no tindrà dret a cap reemborsament.

La raó dels drets de cancel·lació descrits anteriorment és assegurar-se que el menjar s'aprofita i, per tant, limitar el malbaratament dels aliments.

11. Dret de queixa o reclamació

 

Es recomana que el User verifiqui el contingut dels productes lliurats al moment de la recepció.

En cas de reclamació, el User haura posar-se en contacte amb NWYT enviant un correu electrònic amb el número de comanda i la informació sobre els Productes, així com la raó per la qual el User no està satisfet. Un cop rebuda la queixa, NWYT processarà la mateixa, en cooperació amb l'Establiment en qüestió si resulta necessari, i el User rebrà una resposta de NWYT en un Termini aproximat de 10 dies hàbils.

12. Opinions dels usuaris

En particular (però sense limitació), les opinions que el User envia mitjançant la Plataforma no poden:

 

 • Contenir qualsevol material difamatori, obscè o ofensiu;

 

 • Promoure la violència o la discriminació;

 

 • Infringir els drets de propietat intel·lectual d'una altra persona o entitat legal;

 • Violar cap obligació legal contreta amb un tercer (com un deure de confidencialitat);

 

 • Promoure l'activitat il·legal o envair la privacitat d'un tercer;

 

 • Donar la impressió que han estat originades per NWYT; 

 

 • Fer-se passar per una altra persona o falsejar la seva vinculació amb una altra persona.

Els actes prohibits enumerats anteriorment no són exhaustius. NWYT es reserva el dret (però no es compromet, excepte quan sigui requerit per la llei) d'eliminar o editar en qualsevol moment qualsevol comentari publicat, pujat o transmès a la Plataforma si NWYT determina que aquesta opinió incompleix una o més de les prohibicions esmentades anteriorment, sigui censurable o pugui exposar a NWYT o tercers a qualsevol dany o responsabilitat de qualsevol tipus, o per qualsevol altra raó, sense necessitat d'informar el propi User.

Les opinions contingudes a la Plataforma tenen únicament finalitat informativa i no constitueixen un assessorament de NWYT. Els comentaris reflecteixen les opinions dels User que han fet comandes mitjançant la Plataforma o de tercers, i qualsevol declaració, consell o opinió proporcionades per aquests Users els hi pertanyen a ells exclusivament. En conseqüència, i en la mesura que la llei ho permeti, NWYT no assumeix cap responsabilitat davant de cap persona per qualsevol opinió incloent sense limitació qualsevol error, difamació, obscenitat, omissions o falsedats que el User pugui trobar en qualsevol d'aquests comentaris.

13. El comportament del User

 

Si el User no té un comportament adequat, insulta els empleats o altres Users d'un establiment o a NWYT, comet un crim contra o al Establiment o contra NWYT, viola el codi de regles de conducta de l'Establiment o de NWYT o porta a terme un comportament similar, NWYT pot, a discreció, prohibir o suspendre l'atenció al User de la Plataforma i dels serveis.

14. Propietat intelectual

 

El User pot utilitzar la Plataforma per imprimir i descarregar extractes per al seu ús personal no comercial sobre les següents bases:

 

 • El User no ha de fer un ús indegut de la Plataforma (incloent la pirateria o "scraping").

 

Llevat que s'indiqui el contrari, els drets d'autor i altres drets de propietat intel·lectual a la Plataforma i als materials publicats a la mateixa (incloent sense limitació fotografies i imatges gràfiques) són propietat de NWYT o dels seus llicenciants. Aquests treballs estan protegits per lleis de copyright i tractats a tot el món i es reserven tots els drets. A l'efecte d'aquests Termes, està prohibit qualsevol ús d'extractes de la Plataforma que no sigui de conformitat amb aquesta clàusula 14.

El User no podrà modificar les còpies digitals o en paper de qualsevol material que ell o ella imprimeixi d'acord amb aquesta clàusula 14, ni utilitzar cap de les imatges, fotografies o qualsevol altre gràfic, vídeo o seqüències d'àudio de forma separada del text que els acompanya.

El User s'ha d'assegurar que sempre es reconeix i es fa referència a l'estatus de NWYT com a autor del material a la Plataforma.

El User no està autoritzat a utilitzar cap dels materials de la Plataforma o la pròpia Plataforma amb finalitat comercial sense obtenir una llicència de NWYT per fer-ho.

Excepte com s'indica en aquesta clàusula 14, la Plataforma no pot ser utilitzada, i cap part de la Plataforma pot ser reproduïda o emmagatzemada en qualsevol altra Plataforma o inclosa en qualsevol sistema de recuperació electrònic públic o privat o de servei, sense el consentiment previ per escrit de NWYT.

15. Responsabilitat

 

La legislació d'alguns països pot no permetre alguns o tots els límits de responsabilitat previstos anteriorment. En cas de què aquesta sigui aplicable al User, part o la totalitat d'aquests límits poden no ser aplicables. A més, tal legislació pot conferir drets addicionals als proporcionats en el present document.

 

Res en aquestes condicions limita o exclou la nostra responsabilitat en cas de falsificació, o en cas de mort o lesions personals atribuïbles a la nostra negligència o frau.

NWYT no serà responsable per les pèrdues que resultin o estiguin en relació amb (i) aspectes pels quals l'Establiment fos responsable, (ii) faltes de tercers o per la interrupció no atribuïble de la disponibilitat de la Plataforma, (iii) comandes realitzades pels Users utilitzant dades de pagament obtinguts fraudulentament o utilitzant una identitat falsa (per exemple, "phising" de dades de targetes de crèdit, robatoris d'identitat, etc.); (Iv) el contingut de llocs als que enllaci la Plataforma, incloent l'exactitud dels llocs de terceres parts als que pogués enllaçar la Plataforma o de la protecció de dades en aquests llocs; i (v) supòsits similars acord amb el que preveu (i) - (iv).

NWYT no serà responsable de l'incompliment dels seus Serveis si aquest incompliment fos causat per qualsevol circumstància aliena al control de NWYT. Aquestes circumstàncies poden ser, a títol enunciatiu però no taxatiu, la interrupció en el funcionament de NWYT i/o de l'Establiment com a conseqüència de canvis legislatius, actes d'Estat o de les autoritats públiques, actes de guerra, terrorisme, vagues, bloquejos físics, tancaments i desastres naturals.

NWYT únicament serà responsable per pèrdues directes i en cap cas serà responsable per pèrdues indirectes o emergents. En qualsevol cas, excepte en cas de frau o conducta dolosa, la responsabilitat de NWYT es limitarà a l'import de 500 Eur.

Això també s'aplica respecte de la responsabilitat per productes.

16. Legislació aplicable

Aquests Termes i qualsevol contracte per a la compra dels productes estan subjectes a les lleis de país en el qual estigui ubicat l'Establiment, en aquest cas, del Principat d'Andorra.

Qualsevol disputa que sorgeixi de o en relació amb aquests Termes i quan aquesta disputa no es pugui resoldre de forma amistosa, serà resolta pels tribunals del Principat d'Andorra.

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

BE A FOODHERO

ESTABLIMENTS

Treu profit de la nostra APP i acaba amb la minva!

TENS ALGUNA COSA A DIR?